KOLEJ VOKASIONAL BETONG, SARAWAK

" KECEMERLANGAN, BERTEKNOLOGI, BERWAWASAN "

Visi dan Misi

VISI BPTV
Peneraju pendidikan teknikal dan vokasional terunggul untuk memenuhi keperluan semasa negara

MISI BPTV
Memperkasakan pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program instruktional dinamik dan pengurusan yang berkesan

OBJEKTIF BPTV
Menyediakan PTV yang berkualiti di peringkat sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan modal insan yang kompeten selaras dengan keperluan negara.

Menyediakan pilihan pendidikan yang sesuai untuk murid yang cenderung kepada kemahiran dan menangani masalah keciciran.

VISI VOKBET

Mencapai taraf institusi berprestij dalam usaha melahirkan teknokrat berketrampilan yang berdaya saing dan berakhlak mulia bagi merealisasikan aspirasi pembangunan negara

MISI VOKBET

Menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti bagi memperkembangkan potensi diri ke arah kecemerlangan selaras dengan hasrat negara melahirkan  tenaga mahir yang berpendapatan tinggi

 

OBJEKTIF KOLEJ

1. Membuka peluang pendidikan berorientasi kemahiran dengan penawaran pelbagai kursus yang kompetetif.

2.        Menjadi insitusi terbilang yang mampu melahirkan usahawan dinamis, ilmuan teknokrat dan graduan yang berkemahiran tinggi

3.       Melengkapkan graduan dengan pelbagai kemahiran sosial dan ilmu insaniah sebagai nilai tambah untuk menghadapi persaingan dunia pekerjaan

 

Advertisements
 
%d bloggers like this: